Jak ważne są przepisy BHP?

Szkolenia BHP są niesamowicie ważne. Bez względu na to, jak mała lub duża jest firma, pracownicy we wszystkich gałęziach przemysłu stawiają czoła zagrożeniom w miejscu pracy, które mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. W niektórych branżach, takich jak przemysł wydobywczy i naftowy, zagrożenia mogą być oczywiste: narażenie na szkodliwe chemikalia, pożary, wybuchy i awarie maszyn […]